استرداد پول

کابران گرامی :

در صورت وجود هر گونه مشکل و نیاز به بازگشت وجه به حساب مشتری با توجه به قوانین و مقررات فروشگاه مبلغ واریز شده مشتری حداکثر ظرف مدت 72 ساعت کاری و تایید فروشگاه فقط فقط به حساب شبای استفاده شده از طرف مشتری و شخص ثبت نام کننده (ارسال عکس کارت ملی مشتری توسط کاربر و اطمینان از حقیقی بودن شخص)در وبسایت فروشگاه مسترد می گردد.

 

فروشگاه پرسام